Skydd mot tvångs- och barnäktenskap

I en artikel i Aftonbladet berättas om ett kommande lagförslag från regeringen med justitieminister Beatrice Ask (M) i spetsen om stärkt skydd mot tvångs- och barnäktenskap.

Som framgår i texten är det redan idag olagligt att gifta sig med någon mot dennes vilja och enligt skatteverket är idag lägsta ålder för att ingå äktenskap 18 år. Om någondera av parterna är yngre än så måste man ansöka om tillstånd från länsstyrelsen.

Hur stort problem är då detta i Sverige kan man undra?

Vad jag förstår blir äktenskap i Sverige allt sällsyntare och de som ändå väljer att gifta sig gör så först efter avslutade studier och allra helst efter att båda parterna har arbete. Statistik jag hittat visar att genomsnittsåldern är 31,9 år hos kvinnor och 34,5 år hos män för de som ingår äktenskap.

För fyra år sedan gav regeringen i uppdrag åt en särskild utredare, justitierådet Göran Lambertz, att inhämta mer kunskap på området och föreslå ett antal åtgärder för att motverka den här typen av tvångs- och barnäktenskap. Säga vad man vill om Göran Lambertz, mer eller mindre ökänd från Thomas Quick/Sture Bergwall-debatten men enligt utredningen fanns det i slutet på 2011 tretton barn i Sverige registrerade som gifta.

Vi får se om lagförslaget går igenom och i så fall vilka konsekvenser det resulterar i. Om någon kommer bli fälld för denna förseelse eller om några barn kan räddas undan tvångsäktenskap.

Fortsättning följer…

Tags: